Agelenidae (Trechterspinnen)

Tot deze familie behoren middelgrote tot grote spinnen, waarvan de Gewone Huisspin (Eratigena atrica) de meest bekende is. Ze hebben opvallend grote achterste spintepels, die duidelijk langer zijn dan de voorste en twee herkenbare segmenten hebben.
De spinnen maken een vrij breed, horizontaal vangweb dat aan één kant overgaat in een woonbuis. Het web krijgt hierdoor een trechtervormig uiterlijk. De spinnen zitten vaak op hun web, maar bij verstoring trekken ze zich zeer snel terug in hun woonbuis. In Europa komen zo’n 200 soorten voor.


Genus Agelena

Deze vaak mooi getekende spinnen maken een trechterweb tussen het struikgewas. De spin zit meestal bij de opening van de woonbuis, waar ze wacht op een prooi die in haar web verstrikt raakt. De spin trekt de prooi vervolgens naar de buisopening waar ze hem op gaat eten.


Genus Allagelena

Deze middelgrote spinnen lijken in uiterlijk, gedrag en habitat zeer sterk op de soorten van het genus Agelena, waartoe ze tot voor kort ook behoorden. Allagelena wordt ook wel gezien als een zuster genus van Agelena.


Genus Coelotes

De spinnen van dit genus zijn robuust gebouwd met een brede kop en stevige cheliceren en poten. Ze maken buisvormige schuilplaatsen onder stenen, boomstronken en ander dood hout of onder hellingen. Rond de ingang van de schuilplaats bevindt zich een karakteristieke spinselkraag. Na het uitkomen van de eitjes blijven de jonge spinnetjes bij de moeder tot ze vrij groot zijn. In het begin deelt de moederspin de prooien met hen. In de herfst overlijdt zij en eten de jonge spinnetjes haar op voor ze gaan uitzwermen.


Genus Eratigena

Eratigena is een nieuw genus binnen de Agelenidae. Het is in 2013 geïntroduceerd bij een revisie van deze familie. Hierbij zijn veel Tegenaria– en Malthonica-soorten ondergebracht bij dit nieuwe genus. Wereldwijd komen 18 soorten voor.


Genus Tegenaria

De spinnen maken hun trechterweb vaak in en rond huizen, maar soms ook in lage vegetatie of tussen stenen. De webben zijn soms klein, maar in een rustige omgeving kunnen ze ook behoorlijke afmetingen hebben. De spinnen brengen de meeste tijd door in hun web, maar in de late zomer / vroege herfst gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Hierbij kunnen ze soms lopend over de vloer of gestrand in de badkuip of gootsteen gevonden worden. De verschillende soorten zijn te onderscheiden door het patroon op het sternum.


Genus Textrix

Textrix is een wat kleinere spin binnen de Agelenidae en doet qua uiterlijk wat denken aan de Lycosidae. De spintepels van Textrix zijn echter opvallend lang. Ze wordt vaak snel rennend over de vloer waargenomen. Het web is klein, maar kan net als bij Tegenaria ook vrij uitgebreid zijn.