Gnaphosidae (Bodemjachtspinnen)

De Gnaphosidae hebben lange cylindrische spintepels die vrij ver uit elkaar staan. Dit in tegenstelling tot de Clubionidae waar ze juist dicht bij elkaar staan. Het zijn vaak donkere spinnen zonder duidelijke tekening op het abdomen, die gewoonlijk ’s nachts jagen. Deze soorten verschuilen zich overdag in een zakvormig spinsel. Enkele soorten hebben witte stippen in een patroon. Deze soorten jagen voornamelijk overdag. In Europa komen zo’n 420 soorten voor, waarvan een groot aantal moeilijk te onderscheiden is.


Genus Aphantaulax

De spinnen van het genus Aphantaulax zijn zwart met een witte middenband op het carapax en een vlekkenpatroon op het abdomen. Ze jagen overdag, maar zijn dan ook verscholen onder stenen te vinden. De spinnen van dit genus lijken sterk op die van het genus Poecilochroa.


Genus Callilepis

Deze spinnen lijken evenals die van het genus Micaria op mieren en bewegen zich ook als zodanig. Ze zijn donker gekleurd met een opvallend patroon van zilveren of gouden haartjes. Ze jagen overdag op mieren waarbij ze de mier snel bespringen en aan de basis van de antenne bijten. Na even wachten zoekt de spin de verlamde mier weer op, bijt hem nogmaals en sleept hem naar een schuilplaats om hem vervolgens leeg te zuigen.


Genus Drassodes

Deze spinnen zijn allemaal grijsbruin en hebben geen tekening op het abdomen waardoor ze moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ze hebben wel wat weg van Clubiona –soorten. Het zijn nachtelijke spinnen.


Genus Drassyllus

De spinnen van dit genus behoorden, evenals die van het genus Trachyzelotes, voorheen tot het genus Zelotes. In uiterlijk en gedrag lijken ze er dan ook sterk op. De donkerbruin tot zwarte spinnen zijn nachtactief en houden zich overdag schuil in een spinsel onder stenen.


Genus Micaria

Deze op mieren lijkende spinnen zijn zwart met een wit stippenpatroon en hebben een metaalglans die vooral in zonlicht duidelijk te zien is. Ze jagen overdag in lage begroeiing en onder stenen.


Genus Nomisia

De spinnen binnen dit genus lijken sterk op elkaar. Ze zijn geelbruin, zonder echte tekening op het abdomen, echter wel met enkele zwarte stippen. Deze spinnen zijn gespecialiseerd in het (overdag) jagen op mieren.


Genus Poecilochroa

Deze overdag jagende spinnen zijn zwart met een wit vlekkenpatroon op het lichaam. De poten hebben aan de onderkant een lichtere kleur. Ze zijn vaak actief in de zon. De spinnen van dit genus lijken erg op die van het genus Aphantaulax.


Genus Scotophaeus

Dit zijn relatief grote spinnen met een muisachtig uiterlijk. De haren op het abdomen hebben een iets vettig voorkomen. Ze komen voor in huizen en jagen vooral ’s nachts. Eén van de soorten (S. scutulatus) wordt ook wel slaapkamerspin genoemd.


Genus Trachyzelotes

De spinnen van dit genus behoorden voorheen, evenals die van het genus Drassyllus, tot het genus Zelotes. In gedrag en uiterlijk lijken ze er dan ook sterk op. Ze zijn ook donkerbruin tot zwart zonder tekening en jagen ’s nachts. Overdag houden ze zich schuil in een spinsel onder bijvoorbeeld stenen.


Genus Zelotes

Deze spinnen zijn overwegend zwart, zonder tekening op het lichaam. Soms is er wel kleurverschil van de verschillende pootsegmenten waardoor een aantal soorten te onderscheiden is van elkaar. Het carapax is vrij glanzend. Ze jagen voornamelijk ’s nachts en bevinden zich overdag onder stenen en lage begroeiing. Enkele soorten kan men rennend in de zon vinden.