Pisauridae (Kraamwebspinnen)

De Pisauridae zijn grote wolfspinnen met een goed gezichtsvermogen. Ze jagen vrij in lage vegetatie of op en bij het water. In rust nemen zij een kenmerkende houding aan, waarbij ze de twee voorste pootparen dicht bij elkaar houden terwijl deze naar buiten toe uitgestrekt liggen.
De vrouwtjes maken vrij grote, ronde eihoopjes die ze tussen hun cheliceren met zich mee dragen. In Europa komen zeven soorten voor.


Genus Dolomedes

Deze spinnen komen voor in de nabijheid van water. De spinnen leven van vrij grote insecten, zoals libellen en daarnaast ook van kleine visjes die ze soms zelfs onder water achterna gaan. Ook is meermaals waargenomen dat er kikkers werden gevangen.
Om prooien te detecteren zitten de spinnen met hun voorpoten stil op het wateroppervlak.
De jonge spinnen worden vaak in grote getale op drogere plaatsen gezien dan de volwassen dieren, bijv. in struiken en bomen.


Genus Pisaura

Pisaura jaagt in lage vegetatie en op de grond. Bij de paring geeft het mannetje het vrouwtje een ‘huwelijksgeschenk’ in de vorm van een zorgvuldig ingesponnen prooi. Als het vrouwtje het cadeau accepteert en gaat eten begint het mannetje aan de paring. Als het mannetje binnen 24 uur geen vrouwtje vindt eet hij de prooi zelf op.