Clubionidae (Zakspinnen)

Deze spinnen doen wat denken aan de Gnaphosidae, maar in tegenstelling tot die familie hebben ze dicht bij elkaar staande spintepels. Het zijn nachtactieve spinnen die zich overdag schuilhouden in een spinsel. Vaak is dit een opgerold/samengevouwen blad dat met zijde vastgemaakt is. Het spinsel is zakvormig, vandaar de Nederlandse naam voor de familie: Zakspinnen. In Europa komen zo’n 50 soorten binnen één genus voor.


Genus Clubiona

Op een enkele soort na hebben deze spinnen weinig of geen tekening op het abdomen en zijn ze allemaal grijsbruin tot roodbruin van kleur, waardoor ze moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ze komen vaak voor in vochtige gebieden en op lage vegetatie, maar soms ook op hogere bomen en struiken.


Genus Porrhoclubiona