Anyphaenidae (Buisspinnen)

Deze nachtelijke jagers zijn van andere spinnensoorten te onderscheiden, doordat de ademhalingsopening midden op de onderkant van het abdomen ligt. Normaal gesproken ligt deze vlakbij de spintepels. Evenals de Clubionidae jagen ze vrij en maken ze een buisvormig spinsel tussen bladeren of onder bast om zich overdag in schuil te houden. In Europa komen zes soorten binnen één genus voor.


Genus Anyphaena

Deze vrij jagende, nachtelijke spinnen komen voor op bladeren van struiken en bomen. Mannetjes trillen met het abdomen op een blad om vrouwtjes te lokken voor de paring. Naderhand maakt het vrouwtje het eihoopje in een opgerold blad en bewaakt dit.