Palpimanidae

De familie Palpimanidae is een wereldwijd voorkomende, maar niet algemene familie. De spinnen zijn te herkennen aan hun opvallende, sterk vergrote voorpoten. De metatarsus is in tegenstelling tot die van de meeste andere spinnen vrij kort, ongeveer even lang als de tarsus. Deze is aan het uiteinde typisch verbreed. Ze zijn meestal nauwelijks getekend en hebben slechts twee spintepels. Ze weven dan ook geen web, maar jagen vrij op de grond op andere spinnen die vaak ook groter zijn dan zijzelf. Het zijn meestal nachtelijke jagers die zich overdag verschuilen in bodembedekking of onder stenen in een spinsel. De spinnen komen voornamelijk voor in tropische en subtropische gebieden, maar ontbreken in Australië. In Europa komen 6 soorten binnen 1 genus voor.


Genus Palpimanus

Van het genus Palpimanus komen wereldwijd 35 soorten voor, waarvan 6 in Europa in het Middellandse Zeegebied. Het is het enige genus van de Palpimanidae in Europa. De soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en determinatie is vaak alleen mogelijk op basis van genitale kenmerken.