Amaurobiidae (Nachtkaardespinnen)

De Amaurobiidae zijn middelgrote spinnen die voornamelijk voorkomen in gaten in de muur, onder boomschors of onder stenen. Ze maken daar een grofmazig trechterweb dat, als het nog vers is, een blauwachtige glans heeft. Het web is hierdoor vrij gemakkelijk te herkennen. Het zijn spinnen die vooral in de nacht actief zijn. In Europa komen in totaal ongeveer 40 soorten voor, bijna allemaal binnen het genus Amaurobius.


Genus Amaurobius

De ontwikkeling tot volwassen spin duurt bij dit genus ongeveer twee jaar, bij sommige soorten zelfs mogelijk drie jaar. De paring vindt plaats in het voorjaar, waarbij het mannetje zich aankondigt door met zijn palpen op de draden van het web te trommelen. Na de paring maakt het vrouwtje haar woonbuis helemaal dicht tot een eivormig broednest, waarin ze in juni/juli haar eicocon maakt. Een week nadat, vanaf juli, de jonge spinnetjes zijn uitgekomen sterft het vrouwtje en dient zij als eerste voeding voor haar jongen.


Genus Callobius

Deze grote spinnen (soms tot 30 mm) komen voornamelijk voor in Noord-Amerika en Azië. In Europa komt één soort voor die wijdverbreid is. Ze maken evenals de andere Amaurobiidae een gekaard trechterweb, waarin ze zich overdag verschuilen. Typisch voor het genus zijn de drie duidelijke punten van de tibiale apofyse van de mannelijke palp.