Filistatidae (Spleetwevers)

De Spleetwevers worden gekenmerkt door een eivormig of smal hartvormig carapax. Het zijn wevers van tunnel– of buiswebben in o.a. spleten in muren en onder stenen. Ze zijn vooral te vinden op het zuidelijk halfrond. Enkele soorten komen in het Mediterraans gebied voor.


Genus Filistata

Deze redelijk grote spinnen (7–14 mm) komen voornamelijk voor in Zuid–Europa en Azië tot Noord–Afrika en de Canarische Eilanden. Ze maken in muren en onder stenen een trechtervormig buisweb dat aan de buitenrand diverse uitlopers heeft, waardoor het een stervormig uiterlijk krijgt.


Genus Pritha

De spinnen van dit genus zijn vrij klein (2–4 mm). Door de auteurs is waargenomen dat de spinnen zich bij verstoring vaak niet meteen omdraaien, maar bijna even snel achteruit lopen als vooruit. In (Zuid–) Europa komen slechts twee soorten voor. De overige soorten zijn in Azië te vinden.